×

Mi is az a Műhelyesedés?

2017 szeptemberében egy új, a tagok szakmai együttműködését elősegítő és a tantervünkbe illeszkedő rendszer vette kezdetét. A projekt a Műhelyesedés nevet kapta, és lényege, hogy a szakkollégium hallgatói olyan közösen szervezett, szakmai tevékenységet végző csoportokat hozzanak létre, amelyeknek célja közös empirikus vagy gyakorlati munka mellett az egyéni szakmai fejlődés elősegítése is.
A Műhelyesedés legfontosabb összetevője a közös munka, tagjaink hosszú távú (több félévre szóló) szakmai együttműködésben
vehetnek részt. A közös érdeklődések alapján egy általuk meghatározott téma mentén gondolkodhatnak, tevékenykedhetnek a gyakorlatban vagy kutathatnak. Hallgatóink egy külön szakmai esemény keretei között ismerkedhetnek meg a már futó műhelyekkel, illetve minden félév elején alakulhatnak új munkacsoportok. A félév elején elkészített bemutatkozások és ütemtervek segítséget nyújtanak a tagoknak feladatok és célok összefoglalásához. A félév végén pedig minden csoport beszámol
a tevékenységéről, eredményeiről, amelyet a műhelyvezetők, illetve a Mentoraink is értékelnek, reflektálnak rájuk.
A Műhelyszabályzatot az alábbi linken érhetitek el:

Műhelyszabályzat_ISSZK_2017-18_végleges

Az idei évben induló Műhelyeink:

Iskolák Világa Műhely

Pszichológia Műhely

Társadalmi felelősségvállalás Műhely

Bővebb információk hamarosan! Addig is itt olvashatjátok a Szakkollégiumunk évek óta nagy sikerrel futó, hagyományteremtő jelleggel létrejött Műhelyének bemutatkozását!

Pszichodiagnosztika műhely – bemutatkozás

Kik vagyunk mi? Mi, az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium elkötelezett és szakmailag elhivatott pszichológus hallgatói vagyunk. Azért, hogy az egyetemi képzés mellett Önmagukat fejlesszük a legkiválóbb szakmabeliek támogatása mellett, létrehoztuk a Pszichodiagnosztika műhelyt.

Műhely célja: műhelyben dolgozó pszichológus hallgatók mélyebb betekintést nyerjenek a diagnosztika világába, a lehető legszélesebb és legtágabb módon értelmezve azt. Ezzel megismerve a pszichológiai paradigmákat és eszközrendszereket, terápiás alkalmazhatóságukat, bevonva a különböző pszichológiai irányzatok és módszertanok által nyújtott ismereteket, hogy egy átfogó, interdiszciplináris szemléletmódot kapjanak. Fontos, hogy a műhely lehetőséget nyújt arra, hogy a meglévő egyetemi oktatás keretein túl szerezzünk tapasztalatokat, ismereteket, mintegy kiegészítve a képzésünket az érdeklődésünknek megfelelő irányban.

A műhely célja még, hogy a gyakorló helyek olyan motivált hallgatókkal találkozzanak, akiket a későbbiekben alkalmazni tudnak majd, hiszen a tagok rendelkeznek majd egy olyan többlettudással, amit majd mindkét fél kamatoztatni tud a műhelyen kívül is. Célkitűzéseink közt szerepel továbbá az is, hogy a laikus érdeklődők számára is, a társadalmi felelősség égisze alatt bemutassuk munkánkat, szakmánkat és az ezekkel kapcsolatos fontos és releváns tudásunkat.

Hosszútávú célkitűzések: szeretnénk egy nemzetközileg is elismert, színvonalas, szakmai, szellemi alkotó közösséggé válni, ahol a tanulmányait folytató és a tanulmányait már befejezett tagok az oktatók és szupervízorok támogatásával egymást segítik a pszichológiai szakmai munkák során. A közös munkánk nemzetközi színvonala érdekében létrehoztunk egy adatbázist, ahova a gyakorlataink és elméleti óráink során megszerzett tudást gyűjtjük. Ez az adatbázis a pszichológiai mérőeszközök és terápiás módszerek tára mellett esetgyűjteményt is tartalmazni fog, mely utóbbit a műhely tagjai a későbbiekben egyben tudnak majd elemezni. Az esettárat offline módon, zárt helyen tároljuk, hogy csak műhelytagok férhessenek hozzá. Továbbá cél, hogy az ismereteinket olyan formában hozzuk létre, ami a tudományos körökben is elismert, ez a forma pedig a publikáció bármely formája.

A műhely célja továbbá a hosszútávú működés biztosítása, a tudás és a lehetőségek megosztása az újakkal.

Általános működési elvek:

 1. A műhely két részből, egy elméleti és egy gyakorlati részből áll. Az elméleti rész úgynevezett szakmai fórum, ahol a meghívott előadókkal és szakmabeliekkel vitatjuk meg a pszichodiagnosztikában is releváns kérdéseket.

 2. Az előadások nem csak műhelytagok számára nyitottak, mintegy lehetőséget biztosítva a széles körű szakmai megvitatásnak.

Eddigi előadóink voltak: Kárpáti Judit neuropszichlógus, Bethlenfalvy Narancsik Gabriella klinikai szakpszichológus és pszichoanalítikus (jungiánus, dinamikus szemlélet), Dr. Mészáros Judit klinikai szakpszichológus, pszichoanalítikus, prof. em. Dr. Bányai Éva pszichológus, egyetemi tanár, Magyar Hipnózis Társaság tiszteletbeli elnöke.

Előadásaink során a neuropszichológiai tesztek és alkalmazásuk, neuropszichológiai esettanulmány készítése, jungiánus és dinamikus pszichoanalítika, a budapesti pszichoanalítikus iskola, pszichológus és pszichiáter együttműködése és a hipnózis, mint terápiás módszer alkalmazása témákat jártuk körbe.

 1. A műhely gyakorlati részében a tagok az érdeklődésüknek megfelelően kis csoportban végeznek terepgyakorlatot vagy kutatói munkát. A munkáknak túl kell mutatnia az általános, egyetemi képzéseken szerezhető tapasztalatokon, elvárásokon.

Gyakorlóhelyeink:

 • Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Pszichiátriai és pszichiátriai rehabilitációs Osztály (2015 őszi félév. Supervisor: Bethlenfalvy Narancsik Gabriella)

 • Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) Rehabilitációs Osztály – neuropszichológiai rehabilitáció (2015 őszi félév. Supervisor és mentor: Kárpáti Judit)

 • Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (2016 tavaszi félévtől napjainkig. Mentor: Dávid József, supervisor: Bethlenfalvy Narancsik Gabriella):

 • Budai Gyermekkórház Neurológiai és Epilepszia Centruma (2016 tavaszi félévtől napjainkig. Supervizor és mentor: Dr. Donauer Nándor)

 • Egyesített Szent István és Szent László Kórház Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum (2016 tavaszi félévtől napjainkig. Supervizor és mentor: Dr. Donauer Nándor)

Gyakorlatok célja: a hallgató betekintést nyer a fogadóintézmény munkafolyamataiba, mely során legalább háromszor találkoznak egy vagy több beteggel, mely intézményfüggő. A találkozások során a hallgatók a fogadóintézmény szabályzatának és szakmai képzettségüknek megfelelően felvesznek egy első interjút, klinikai anamnézist, valamint, ha lehetőség van rá, betekintést nyerhetnek a beteggel felvett egyéb tesztekkel. Továbbá lehetőség szerint bekapcsolódhatnak a fogadóintézményben folyó egyéb munkákba, mint kutatás, terápiás munka etc.

 1. A műhelytagok minden a műhely további működésével kapcsolatos dolgot a műhelymegbeszéléseken vitatnak meg a demokratikus elveknek megfelelően.

 2. A műhelyben lévők minden félévben (szemeszterben) a munkájukról, vagy a munkájukkal kapcsolatosan készítenek publikációt, melynek mennyiségéről és formájáról a szemeszter eleji műhelymegbeszélésen állapodnak meg. A publikálandó témákat a szemeszter végi, utolsó szakmai fórumon egy zártkörű konferencián mutatják be, ahol a meghívott szakemberek meglátásait, észrevételeit bele tudják építeni az elkészítendő műbe/művekbe.

 3. A műhelytagok gyakorlati és szakmai fórum témája iránti igényei alapján együttesen alakítják a műhely féléves tematikáját. A gyakorlatok és a szakmai fórumok szervezésében minden műhelytagnak egyaránt ki kell vennie a részét.

 4. A műhely szervezésében minden műhelytag részt vállal. Ilyen feladatok a műhely adminisztrációja, az oktatókkal/ szupervízorokkal/ előadókkal/ mentorokkal /gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartás, előadások /gyakorlatok /szakmai fórumok /műhelymegbeszélések szervezése, működéshez szükséges pénzügyi keret pályázati úton való előteremtése.

Műhelybe kerülés:

Előfeltétel: Etikai megfontolásból műhelytag csak pszichológus hallgató lehet, aki elvégezte a Bevezetés a klinikai pszichológiába c. tárgyat. A tárgy elvégzése gyenge előfeltétel. A tárgy nélkül a szervezési munkákba, illetve az előadásokon részt vehet, ismerkedhet a műhellyel.

Vállalás: A műhelyben legalább két félévet kell dolgozni.

Műhelybe kerülés: a műhelybe rövid motivációs levéllel vagy motivációs elbeszélgetéssel lehet bekerülni. Cél, hogy a jelentkező bizonyságot adjon arról, hogy a műhely céljaival hasonló, vagy azt támogató szakmai fejlődést szeretne, amiért hajlandó az ezzel járó műhely működésével kapcsolatos terhek (kontaktálás az előadókkal, gyakorlati helyekkel; pályázatok írása; igények összegyűjtése; előadások, gyakorlatok szervezése) egy részét átvállalni.

Minőségbiztosítás és szakmai felügyelet:

A műhely minőségi és szakmai felügyeletét már végzett, megbecsült pszichológusok látják el, az alábbi lehetséges minőségekben:

 • oktató/szupervizor: a gyakorlatok vezetésével segítik a műhelytagok szakmai fejlődését.

 • előadó: a szakmai fórumokon előadó szaktekintély

 • mentor: szakmai mentorálást adó oktató/szupervizor/előadó

 • ISSZK-s műhelymentor: az Illyés Sándor Szakkollégium alumni, pszichológus mentor tagja mentori minőségében segítheti a műhely működését, oktatók, gyakorlati helyek felkeresését, publikációk megjelenését. Személyét a tagok választják meg.

 • fővédnök: olyan pszichológus szaktekintély, aki vállalja, hogy tapasztalatával segíti a műhely működését, a tagok publikációinak megjelenését (lektoráció, opponencia)

Értékelés, osztályzás:

A műhelytagok vállalják, hogy munkájuk az oktatótól és az előre egyeztetet elvárt minőségnek megfelelő lesz. Amennyiben ez nem teljesül, élhet a tárgyelhagyás lehetőségével, vállalva, hogy ezután a műhelybe újra kell jelentkeznie. Erről mind az oktatót, mind a műhely mentorát (ha van) tájékoztatja. Ha nem él ezzel a lehetőséggel vállalja, hogy jelesnél rosszabb érdemjegyet kap.

Etikai és erkölcsi záradék:

A műhelytagok vállalják, hogy mindenben a Pszichológus Szakmai Etikai Kódexnek megfelelően járnak el, kiemelten ügyelve a titoktartási kötelezettségükre.

A műhelytagok felelőséggel tartoznak a pszichológus szakma, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Illyés Sándor Szakkollégium és Pszichodiagnosztika műhely felé: viselkedésükkel és munkájukkal nem ronthatják ezek jó hírnevét, szakmai megbecsülését. Éppen ezért a szakmai fórumokon, a gyakorlatokon és a gyakorlatokhoz tartozó szupervíziós megbeszéléseken lehetőségeik szerint részt vesznek.

Az etikai és erkölcsi vétség esetén a műhelytagok felelősségre vonhatóak.