×

Választmányi elnök – Kiss Fanni

elnok[kukac]isszk.elte.hu

A Választmány a szakkollégiumi élet operatív, önkormányzati szerve és a szakkollégisták érdekvédelmi testülete.

A Szakkollégiumi Választmány tagjai:

  • a Választmány elnöke,
  • a belügyi alelnök,
  • a gazdasági alelnök,
  • a kommunikációs alelnök,
  • a közösségi alelnök,
  • a szakmai alelnök,
  • a HR elnök
  • a Szakkollégium igazgatója.

Szakkollégium Választmányának ülései:

A Választmány szorgalmi időszakban legalább kéthetente ülést tart, mely ülésén meghatározza következő ülése pontos helyét és időpontját. A közgyűlés elnöke is részt vesz a választmány ülésén, melyen tanácskozási joggal rendelkezik.

Az ülések nyilvánosak. Az üléseken a mentorok és az eruditorok, valamint a HR Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesznek; a szakkollégisták tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Választmány határozatait szavazattöbbséggel hozza, határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.